Close

Raport 1/2018 – Raport okresowy za I kwartał 2017/2018

Wróć do listy
14.02.2018

Raport 1/2018 – Raport okresowy za I kwartał 2017/2018

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.


raport okresowy Q1 2017/2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu