Close

Raport 1/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020/2021

Wróć do listy
10.02.2022

Raport 1/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020/2021

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego za rok 2020/2021 (sprawozdania finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego).

Zgodnie z raportem bieżącym nr 19/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. termin publikacji raportu okresowego za rok 2020/2021(raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) został wyznaczony na 18 lutego 2022 r.

Nowy termin przekazania raportu okresowego za rok 2020/2021 (raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) zostaje ustalony na 28 lutego 2022 r.

Ewentualne kolejne zmiany daty publikacji raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu