Close

Raport 10/2018 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 obejmującym okres 01.10.2018r. – 30.09.2019r.

Wróć do listy
14.11.2018

Raport bieżący 10/2018 z dnia 09 listopada 2018 r.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 obejmującym okres 01.10.2018r. – 30.09.2019r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym 2018/2019 obejmującym okres 01.10.2018r. – 30.09.2019r.:

Raport kwartalny za I kwartał 2018/2019 –  14 lutego 2019 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2018/2019 – 15 maja 2019 r.

Raport roczny za poprzedni rok obrotowy 2017/2018 (obejmujący okres 01.10.2017r. – 30.09.2018r) – 27 lutego 2019 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2018/2019  – 14 sierpnia 2019 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2018/2019 – 14 listopada 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu