Close

Raport 10/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2020 r.

Wróć do listy
11.06.2020

Raport 10/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Treść raportu:
Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 10 czerwca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wszystkie planowane uchwały zostały podjęte.

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwał.

treść uchwał podjętych na ZWZA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu