Close

Raport 10/2023 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024 obejmującym okres 01.10.2023r. – 30.09.2024r.

Wróć do listy
05.10.2023

Raport 10/2023 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024 obejmującym okres 01.10.2023r. – 30.09.2024r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowy 2023/2024 obejmującym okres 01.10.2023r. – 30.09.2024r.:

Raport kwartalny za I kwartał 2023/2024 – 14 lutego 2024 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2023/2024 – 15 maja 2024 r.

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za poprzedni rok obrotowy 2022/2023 (obejmujący okres 01.10.2022r. – 30.09.2023r) – 26 lutego 2023 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2023/2024 – 14 sierpnia 2024 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2023/2024 – 14 listopada 2024 r.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Piotr

Podgórniak

Członek Zarządu