Close

Raport 11/2020 – Powołanie członka zarządu

Wróć do listy
21.06.2020

Raport 11/2020 – Powołanie członka zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 lipca 2020 r. pana Dariusza Olczykowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Życiorys Członka Zarządu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości po otrzymaniu go przez Spółkę.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu