Close

Raport 11/2023- Powołanie osoby nadzorującej

Wróć do listy
12.10.2023

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał od Pana Jarosława Gniadka („Uprawniony Akcjonariusz”) oświadczenie, iż z dniem 12.10.2023 r. Uprawniony Akcjonariusz na podstawie par. 14 ust. 6 Statutu spółki Werth-Holz S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. Pana Jakuba Gniadka.

Życiorys Członka Rady Nadzorczej zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości po otrzymaniu oryginału przez Spółkę.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Piotr

Podgórniak

Członek Zarządu