Close

Raport 12/2017 – Raport okresowy za III kwartał 2016/2017

Wróć do listy
14.08.2017

Raport 12/2017 – Raport okresowy za III kwartał 2016/2017

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 obejmujący okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

raport okresowy Q3 2016/2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu