Close

Raport 12/2020 – Zmiana animatora dla akcji Spółki

Wróć do listy
03.08.2020

Raport 12/2020 – Zmiana animatora dla akcji Spółki

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem współpracy z dniem 31 lipca 2020 r., z dotychczasowemu animatorem rynku Copernicus Securities S.A., funkcję animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełnić będzie NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu