Close

Raport 12/2022 – Powołanie członka zarządu

Wróć do listy
07.09.2022

Raport 12/2022 – Powołanie członka zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu pana Piotra Podgórniaka na Członka Zarządu Spółki od dnia 08.09.2022 r.

Życiorys Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorys członka zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Maciej Porzucek Członek Zarządu