Close

Raport 13/2021 – Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

Wróć do listy
24.07.2021

Raport 13/2021 – Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 09 czerwca 2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 20 maja 2021 r. przez Sąd zmiany statutu Spółki. Zmianie uległ § 14 pkt 3 Statutu Spółki, który został zmieniony na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31.03.2021 r.

Aktualna wersja jednolitej treści statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Statut

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu