Close

Raport 13/2022 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki

Wróć do listy
13.09.2022

Raport 13/2022 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Moore Polska Audyt Sp. z o.o. („Audytor”) do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy 2021/2022, który zaczął się w dniu 01.10.2021 r i skończy się 30.09.2022 r.

Audytor jest firmą uprawnioną do wykonywania czynności rewizji finansowej, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 4326 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.)

Emitent informuje, że umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu