Close

Raport 14/2019 – Raport okresowy za III kwartał 2018/2019

Wróć do listy
14.08.2019

Raport 14/2019 – Raport okresowy za III kwartał 2018/2019

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Raport kwartalny Q3 2018/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Sławomir Połetek Członek Zarządu