Close

Raport 15/2016 – Raport okresowy za III kwartał 2015/2016

Wróć do listy
12.08.2016

Raport 15/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. – Raport okresowy za III kwartał 2015/2016

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmujący okres od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

 

Załącznik – raport kwartalny Q3 2015/2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Renata Białek Członek Zarządu