Close

Raport 15/2020 – W sprawie zmiany nazwy spółki zależnej Emitenta

Wróć do listy
31.08.2020

Raport 15/2020 – W sprawie zmiany nazwy spółki zależnej Emitenta

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż otrzymał informację od spółki zależnej Emitenta Werth-Haus IBS Sp. z o.o. dotyczącą zarejestrowania zmiany nazwy spółki. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego KRS, firma Werth-Haus IBS SpP. z o.o. będzie działać pod nazwą Werth-Holz Hausbau Sp. z o.o.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu