Close

Raport 15/2022 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023 obejmującym okres 01.10.2022r. – 30.09.2023r.

Wróć do listy
01.11.2022

Raport 15/2022 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023 obejmującym okres 01.10.2022r. – 30.09.2023r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowy 2022/2023 obejmującym okres 01.10.2022r. – 30.09.2023r.:

Raport kwartalny za I kwartał 2022/2023 – 14 lutego 2023 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2022/2023 – 15 maja 2023 r.

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za poprzedni rok obrotowy 2021/2022 (obejmujący okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r) – 24 lutego 2023 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2022/2023 – 14 sierpnia 2023 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2022/2023 – 14 listopada 2023 r.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu