Close

Raport 16/2021 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu

Wróć do listy
17.08.2021

Raport 16/2021 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że z dniem 16.08.2021 r. rada nadzorcza oddelegowała Pana Andreasa Madeja do pełnienia funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Andreas Madej p.o. Członka Zarządu