Close

Raport 17/2019 – Raport okresowy za IV kwartał 2018/2019

Wróć do listy
15.11.2019

Raport 17/2019 – Raport okresowy za IV kwartał 2018/2019

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

Raport Q4 2018/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu