Close

Raport 17/2022 – Raport okresowy za IV kwartał 2021/2022

Wróć do listy
14.11.2022

Raport 17/2022 – Raport okresowy za IV kwartał 2021/2022

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022 obejmujący okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

raport za IV kwartał 2021/2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu