Close

Raport 18/2020 – Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentu akcji

Wróć do listy
13.10.2020

Raport 18/2020 –  Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentu akcji

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariusza posiadającego akcje serii D Emitenta w formie dokumentu, do złożenia dokumentu akcji w biurze zarządu Spółki lub we wskazanej kancelarii notarialnej. Pełna treść wezwania znajduje się w załączniku.

załącznik

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu