Close

Raport 18/2021 – Raport okresowy za IV kwartał 2020/2021

Wróć do listy
14.11.2021

Raport 18/2021 – Raport okresowy za IV kwartał 2020/2021

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmujący okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

raport za IV kwartał 2020/2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Andreas Madej p.o. Członka Zarządu