Close

Raport 18/2022 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 grudnia 2022 r.

Wróć do listy
10.12.2022

Raport 18/2022 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Treść raportu:
Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 9 grudnia 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wszystkie planowane uchwały zostały podjęte.

Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Treść uchwał podjętych na NWZA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu