Close

Raport 19/2020 – Rezygnacja członka zarządu

Wróć do listy
16.10.2020

Raport 19/2020 – Rezygnacja członka zarządu

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Kamila Drewieckiego z funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A. oraz Werth-Holz Sp. z o.o. z dniem 31 października 2020 roku.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu