Close

Raport 19/2021 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 obejmujący okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r.

Wróć do listy
17.11.2021

Raport 19/2021 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 obejmującym okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowy 2021/2022 obejmującym okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r.:

Raport kwartalny za I kwartał 2021/2022 – 14 lutego 2022 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2021/2022 – 15 maja 2022 r.

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za poprzedni rok obrotowy 2020/2021 (obejmujący okres 01.10.2020r. – 30.09.2021r) – 18 lutego 2022 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2021/2022 – 14 sierpnia 2022 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2021/2022 – 14 listopada 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu