Close

Raport 2/2018 – Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Wróć do listy
28.02.2018

Raport 2/2018 – Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2016 r do dnia 30.09.2017 r.:

– Raport roczny za rok obrotowy za okres od dnia 01.10.2016 do dnia 30.09.2017 r., obejmujący w szczególności sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu Werth-Holz SA za ten okres;

– Opinię niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2016 do dnia 30.09.2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu