Close

Raport 2/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2018/2019

Wróć do listy
02.03.2020

Raport 2/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2018/2019

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego za rok 2019 (sprawozdania finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego).

Zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 26 października 2019 r. termin publikacji raportu okresowego za rok 2019 (raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) został wyznaczony na 21 lutego 2020 r.

Nowy termin przekazania raportu okresowego za rok 2019 (raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) zostaje ustalony na 28 lutego 2020 r.

Ewentualne kolejne zmiany daty publikacji raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu