Close

Raport 2/2021 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 r.

Wróć do listy
12.02.2021

Raport 2/2021 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Treść raportu:
Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 11 lutego 2021 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wszystkie planowane uchwały zostały podjęte.

Zgłoszono sprzeciwy do uchwał nr 4,5,6,7,9,10.

treść uchwał podjętych na NWZA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu