Close

Raport 2/2023 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Wróć do listy
23.02.2023

Raport 2/2023 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2021 r do 30.09.2022 r.:

– Raport roczny jednostkowy za rok 2021/2022;
– Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2021/2022;
– Sprawozdanie z działalności do sprawozdania jednostkowego 2021/2022;
– Opinia niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego jednostkowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu