Close

Raport 2/2024 – Raport okresowy za I kwartał 2023/2024

Wróć do listy
14.02.2024

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmujący okres od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

raport za I kwartał 2023/2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu