Close

Raport 21/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021 obejmującym okres 01.10.2020r. – 30.09.2021r.

Wróć do listy
24.10.2020

Raport 21/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021 obejmującym okres 01.10.2020r. – 30.09.2021r.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym 2020/2021 obejmującym okres 01.10.2020r. – 30.09.2021r.:

Raport kwartalny za I kwartał 2020/2021 –  14 lutego 2021 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2020/2021 – 15 maja 2021 r.

Raport roczny za poprzedni rok obrotowy 2019/2020 (obejmujący okres 01.10.2019r. – 30.09.2020r) – 19 lutego 2021 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2020/2021  – 14 sierpnia 2021 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2020/2021 – 14 listopada 2021 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu