Close

Raport 22/2016 – Raport okresowy za IV kwartał 2015/2016

Wróć do listy
14.11.2016

Raport 22/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Temat:
Raport okresowy za IV kwartał 2015/2016

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmujący okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.

Załącznik – raport kwartalny Q4 2015/2016


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu