Close

Raport 22/2020 – Raport okresowy za IV kwartał 2019/2020

Wróć do listy
12.11.2020

Raport 22/2020 – Raport okresowy za IV kwartał 2019/2020

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

raport za IV kwartał 2019/2010

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu