Close

Raport 24/2020- Powołanie osoby nadzorującej

Wróć do listy
27.11.2020

Raport 24/2020- Powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał od Pana Jarosława Gniadka („Uprawniony Akcjonariusz”) oświadczenie, iż z dniem 26.11.2020 r. Uprawniony Akcjonariusz na podstawie par. 14 ust. 6 Statutu spółki Werth-Holz S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. Pana Nicholasa Charlesa Fitzwilliams.

Życiorys Członka Rady Nadzorczej zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości po otrzymaniu go przez Spółkę.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu