Close

Raport 3/2021 – Informacja Zarządu dotycząca punktu 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11 lutego 2021 r.

Wróć do listy
12.02.2021

Raport 3/2021 – Informacja Zarządu dotycząca punktu 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11 lutego 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Treść raportu:
Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje Informację Zarządu dotyczącą punktu 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11 lutego 2021 r., która była przedmiotem dyskusji podczas przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Informacja zarządu Werth-Holz S.A. dotycząca punktu nr 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11.02.2021

Załącznik 1 – Opinia zarządu WHSA z 19-05-2017

Załącznik 2 -par. 7 Umowy Spółki WHSA – Kapitał Docelowy

Załącznik 3 – Uchwała Zarządu WHSA z 03-08-2020 ws podwyższenia kapitału


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu