Close

Raport 4/2017 – Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.10.2015 r do 30.09.2016 r.

Wróć do listy
08.03.2017

Raport 4/2017 – Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2015 r do dnia 30.09.2016 r.:

raport roczny 2015/2016 obejmujący okres 1.10.2015 – 30.09.3016

opinia audytora do raportu do sprawozdania za okres 1.10.2015-30.09.2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu