Close

Raport 4/2020 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Wróć do listy
02.03.2020

Raport bieżący 4/2020 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2018 r do dnia 30.09.2019 r.:

– Raport roczny skonsolidowany 2018/2019;
– Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2018/2019;
– Sprawozdanie z działalności do sprawozdania skonsolidowanego 2018/2019;
– Opinię niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego skonsolidowanego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu