Close

Raport 4/2022 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Wróć do listy
28.02.2022

Raport 4/2022 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2020 r do 30.09.2021 r. Ze względu na fakt, że do chwili opublikowania niniejszego raportu Zarząd nie otrzymał od audytora podpisanej opinii z badania sprawozdania skonsolidowanego, opinia zostanie podana do publicznej wiadomości w oddzielnym komunikacie po otrzymaniu jej od biegłego rewidenta.

– Raport roczny skonsolidowany za rok 2020/2021;
– Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2020/2021;
– Sprawozdanie z działalności do sprawozdania skonsolidowanego 2020/2021;

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu