Close

Raport 4/2024 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2022/2023 obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Wróć do listy
26.02.2024

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2022 r do 30.09.2023 r.:

– Raport roczny 2022_2023_skonsolidowany
– Skonsolidowane sprawozdanie finansowe WHSA 2022_2023 – final v1
– Skonsolidowane sprawozdanie zarządu_23_02_2024_ final
Opinia niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego skonsolidowanego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu