Close

Raport 5/2022 – Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Wróć do listy
01.03.2022

Raport 5/2022 – Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 28.02.2022, Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości opinię biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu