Close

Raport 6/2021- Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019/2020

Wróć do listy
16.02.2021

Raport 6/2021- Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019/2020

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego za rok 2019/2020 (sprawozdania finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego).

Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 24 października 2020 r. termin publikacji raportu okresowego za rok 2019/2020 (raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) został wyznaczony na 19 lutego 2021 r.

Nowy termin przekazania raportu okresowego za rok 2019/2020 (raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) zostaje ustalony na 28 lutego 2021 r.

Ewentualne kolejne zmiany daty publikacji raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu