Close

Raport 6/2023 – Raport okresowy za II kwartał 2022/2023

Wróć do listy
15.05.2023

Raport 6/2023 – Raport okresowy za II kwartał 2022/2023

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmujący okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.

raport za II kwartał 2023/2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu