Close

Raport 7/2018 – Raport okresowy za II kwartał 2017/2018

Wróć do listy
15.05.2018

Raport 7/2018 z dnia 15 maja 2018 r.


Temat:
Raport okresowy za II kwartał 2017/2018

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.

raport za II kwartał 2017/2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Sławomir Połetek Członek Zarządu