Close

Raport 7/2022 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu

Wróć do listy
24.03.2022

Raport 7/2022 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że  rada nadzorcza oddelegowała na okres od 23.03.2022 r. do 31.05.2022 r. Pana Andreasa Madeja do pełnienia funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Andreas Madej p.o. Członka Zarządu