Close

Raport 7/2023 – Zmiana nazwiska członka rady nadzorczej

Wróć do listy
13.07.2023

Raport 7/2023 – Zmiana nazwiska członka rady nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał zawiadomienie o zmianie nazwiska od członka rady nadzorczej Werth-Holz S.A. Iwony Więsik. Pani Iwona poinformowała, że w związku z zawarciem związku małżeńskiego zmianie uległo jej dotychczasowe nazwisko Więsik na Gniadek. Jako dokument potwierdzający zmianę nazwiska Pani Iwona przedłożyła odpis skrócony aktu małżeństwa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu