Close

Raport 8/2017 – Raport okresowy za II kwartał 2016/2017

Wróć do listy
15.05.2017

Raport 8/2017 z dnia 15 maja 2017 r.


Temat:
Raport okresowy za II kwartał 2016/2017

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2016/2017 obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.

raport za II kwartał 2016/2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu