Close

Raport 8/2021 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Wróć do listy
28.02.2021

Raport 8/2021 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2019 r do 30.09.2020 r.:

– Raport roczny jednostkowy za rok 2019/2020;
– Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2019/2020;
– Sprawozdanie z działalności do sprawozdania jednostkowego 2019/2020;
– Opinię niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego jednostkowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu