Close

Raport 8/2022 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2022 r.

Wróć do listy
31.03.2022

Raport 8/2021 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Treść raportu:
Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 31 marca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wszystkie planowane uchwały zostały podjęte.

Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

treść uchwał podjętych na ZWZA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Andreas Madej p.o. Członka Zarządu