Close

Raport 8/2023 – Raport okresowy za III kwartał 2022/2023

Wróć do listy
14.08.2023

Raport 8/2023 – Raport okresowy za III kwartał 2022/2023


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmujący okres od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

raport za III kwartał 2023/2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu