Close

Raport bieżący 08/2014 z dnia 31 marca 2014r. -Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 31.03.2014 roku

Wróć do listy
31.03.2014

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 31.03.2014 roku – sprostowanie

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect””

Treść Raportu:
Korygując oczywistą omyłkę popełnioną w raporcie bieżącym 08/2014 Zarząd spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.03.2014 roku.
– załącznik

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
31.03.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu  
31.03.2014 Andreas Madej Członek Zarządu