Close

Raport bieżący 1/2011 – Termin publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Wróć do listy
25.01.2011

Raport bieżący 1/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.

Temat: Termin publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:

Raport kwartalny za IV kwartał 2010 – 14 lutego 2011r.
Raport kwartalny za I kwartał 2011 – 16 maja 20110r.
Raport roczny za 2010 – 15 czerwca 2011r.
Raport kwartalny za II kwartał 2011 – 16 sierpnia 2011r.
Raport kwartalny za III kwartał 2011 – 14 listopada 2011r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
25.01.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
25.01.2011 Andreas Madej Członek Zarządu